Nr. 68

Horváth István - Csata Zsombor - Székely István Gergő

UTILIZAREA LIMBII MATERNE LA NIVELUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIVE LOCALE. ESTIMARE COSTURI


Nr. 66

Iulia-Elena Hossu (ed.)

Rapoarte de cercetareNr. 47

Könczei Csongor – Sárkány Mihály – Vincze Enikő

Etnicitate şi economie


Nr. 13

Yaron Matras:

Viitorul limbii romani