"We are Gypsies, not Roma!" Ethnic Identity Constructions and Ethnic Stereotypes – an example from a Gypsy Community in Central Romania

Autoarea studiului îşi propune o discuţie asupra termenilor de „ţigan" şi „roma". Articolul înaintează ideea că aceşti termeni, aşa cum sunt utilizaţi în anumite domenii, sunt simplificaţi, ca urmare a tendinţei de omogenizare a acestora. Prin studiul de teren efectuat pe parcursul a două luni într-o comunitate de ţigani din zona Braşovului, autoarea arată că utilizarea acestor termeni în viaţa cotidiană variază şi depinde în mare măsură de persoana care îi utilizează precum şi de situaţia în care sunt utilizaţi. Rareori, definiţiile pe care le dau intervievaţii/informanţii corespund înţelesului pe care îl au termenii atunci când sunt utilizaţi în discursul politic sau în discursurile oficiale, în general. Interviurile cu gadje şi cu ţigani relevă faptul că în spatele acestor termeni se ascunde o mare complexitate. Studiul subliniază rolul pe care îl joacă stereotipurile şi prejudecăţile în definirea etnicităţii şi totodată, care sunt strategiile cotidiene de luptă împotriva acestora.
Cuvinte cheie: etnicitate, identitate etnică, stereotipuri etnice, ţigani, gadje

Download