Sistemul instituţional al minorităţilor etnice din România

Prin studiul de faţă se încearcă realizarea unei analize comparative a instituţiilor minorităţilor etnice din România. Scopul analizei este, în primul rând, elaborarea unui model instituţional minoritar care să explice caracterul vieţii instituţionale a minorităţilor incluse în analiză. Pe lângă acest scop ştiinţific, s-a dorit totodată ca prin acest text să se contribuie la o cunoaşterea mai bună a acestor instituţii şi la accesibilizarea lor.

Studiul este structurat în trei capitole. Primul este o tentativă de elaborare a bazei teoretice a analizei, având ca rezultat final conturarea modelului instituţional al minorităţilor. În al doilea capitol sunt prezentate caracteristicile sferei instituţionale minoritare iar în ultimul capitol este prezentat şi caracterizat pe rând sistemul instituţional al fiecărei minorităţi incluse în analiză.

Download