De la Kodoba la Codoba. Despre schimbarea identităţii etnice secundare într-o familie de muzicanţi romi dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei.

Pălatca, aşezată în interiorul Câmpiei Transilvaniei, este unul dintre centrele muzicanţilor romi din această regiune. Aici au trăit şi trăiesc până în prezent, multe familii de ţigani muzicanţi, cea mai vestită dintre ele fiind familia Kodoba. Prezentul studiu de caz îşi propune, pe de o parte, să urmărească de-a lungul secolului al XX-lea transformarea unei familii romungre, cu nume maghiar - bună cunoscătoare a limbii maghiare şi de religia reformată - într-o familie cu nume românesc, care nu mai (sau doar cu greu) vorbea limba maghiară şi care o vreme îşi mai păstra religia reformată, apoi a trecut la religia ortodoxă. Pe de altă parte, încearcă să contureze contextul social mai amplu al acestui proces de schimbare identitară, dezvăluind totodată conexiunile referitoare la cauza şi efectul acestuia. Totodată, procesul investigat devine interesant şi pe motivul că familia muzicanţilor romi, pe nume Kodoba, utilizează graiul ţigănesc drept limbă maternă, aşadar identitatea sa primară (deocamdată) este cea de rom, dar şi din cauza că - datorită profesiei - aceasta a păstrat mereu rolul ei de mediator dintre culturile locale de maghiari, români şi ţigani, dat fiind faptul că membrii ei erau cei care au transmis şi au furnizat cultura tradiţională, prin muzică şi dans, fiecăreia dintre aceste etnii. 

Download