Turc, tătar sau turco-tătar. Probleme ale identității la turcii și tătarii din Dobrogea, în perioada postcomunistă Turk, Tatar, Or Turko-Tatar. Challenges to the Identities of Dobruja Turks and Tatars in Post-communism

Cercetarea de față are ca scop analiza utilizărilor și a raportărilor la termenii de turc, tătar și turco-tătar, ca o reflexie a discursului argumentativ, confi gurat după 1990, în scopul legitimării opțiunilor pentru o identitate etnică singulară, fi e turcă sau tătară, fi e pentru o identitate cu un dublu indicator etnic, cea turco-tătară. În același timp, cercetarea relevă alternanța cronologică a acestor opțiuni, începând
de la nivelul discursului ofi cial și până la cel al membrilor comunității, identificând factorii sociali, politici, economici, culturali sau simbolici care determină succesiunea opțiunilor identitare în perioada postcomunistă. Din punct de vedere metodologic, cercetarea se bazează pe analiza de text aplicată textelor de presă, publicate în revistele celor două comunități turcă și tătară, Hakses (Vocea autentică), respectiv Karadeniz (Marea Neagră). Nu în ultimul rând cercetarea se bazează pe un număr considerabil de interviuri semistructurate cu membri ai celor două comunități, realizate pe parcursul unor campanii de teren sucesive, inițiate la începutul anului 2013, dezbaterea asupra unei identități turce, tătare sau turco-tătare, fi ind un subiect recurent, care se autoimpune cercetătorului afl at în teren.

Download