Evaluare și recenzare manuscrise


Editura ISPMN a asumat misiunea de a publica și de a promova cărți de specialitate în domeniul minorităților naționale și al relațiilor interetnice, contribuind la dezvoltarea peisajului editorial în România, dezvoltarea sectorului de carte și la îmbunătățirea climatului interetnic.

Editura se adresează deopotrivă unui public specializat - cercetători, studenți, doctoranzi, profesori din domeniul sociouman, instituții publice responsabile și ONG-uri interesate de aspecte privind minoritățile naționale din România - dar și unui public mai larg, interesat de acest domeniu și tematicile sale specifice.

Editura publică lucrările cercetătorilor științifici din cadrul ISPMN, care reprezintă adesea rezultatele proiectelor de cercetare desfășurate individual sau colectiv, dar cu același interes publică lucrările altor cercetători externi, atât din țară, cât și din străinătate. Lucrările cercetătorilor externi sunt identificate prin evenimentele proprii organizate de către ISPMN (conferințe naționale și internaționale, seminarii, mese rotunde), dar și ca urmare a participării cercetătorilor ISPMN la evenimente în cadrul cărora sunt prezentate articole și manuscrise relevante domeniului de activitate specific.

De asemenea, ISPMN lansează periodic apeluri pentru lucrări tematice - cu ocazii aniversare, speciale  apeluri publice pe rețelele de specialiști. Publicarea unor lucrări valoroase a contribuit la sporirea vizibilității Editurii ISPMN, aceasta fiind considerată un reper în domeniul său de activitate, primind astfel propuneri de manuscrise pentru publicare de la specialiști recunoscuți la nivel internațional și în afara apelurilor lansate pentru lucrări de specialitate.

Nu în ultimul rând, propunerile de manuscrise sunt atrase în cadrul unor colaborări cu alte edituri, parteneriate și proiecte de cercetare științifică cu universități și institute de cercetare similare, în care sunt implicați cercetătorii ISPMN.