Cronologia minorității rome 1989-2015

 

Petre Matei

 

Țin să mulțumesc celor care au avut amabilitatea de a veni cu completări, corecturi și sugestii: Gheorghe Sarău, Vasile Ionescu, Viorel Achim, Iulius Rostaș, Ciprian Necula, Gruia Bumbu, Alexandru Florian, Dan Oprescu, László Fosztó, Stefánia Toma ș.a. În plus, prof. Gheorghe Sarău mi-a pus la dispoziție colecția personală a ziarului „Asul de Treflă" pe care l-a coordonat în perioada 1997-2001. Multe dintre informațiile preluate din „Asul de Treflă" de altfel i se și datorează.

 

 

 

Abrevieri:

 

ACRR - Alianța Civică a Romilor din România

ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANR - Agenția Națională pentru Romi

ANT - Autoritatea Națională pentru Tineret

APADOR-CH - Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki

ApR - Alianța pentru România

 

BEC - Biroul Electoral Central

BJR - Birou Județean pentru Romi

 

CCR - Centrul Creștin al Romilor

CERR - Comunitatea Etniei Romilor din România

CJI - Centrul pentru Jurnalism Independent

CNA - Consiliul Național al Audiovizualului

CNCD - Centrul Național pentru Combaterea Discriminării

CNCR - Centrul Național de Cultură al Romilor

CRCR - Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

CRDE - Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

CSAT - Consiliul Superior de Apărare a Țării

CSR - Centrul de Studii Rome

 

DPMN - Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale

DRI - Departamentul pentru Relații Interetnice

 

FCCR - Federația Convenția Cadru a Romilor

FCER - Federația Comunităților Evreiești din România

FER - Federația Etnică a Romilor

FORROM - Federația Organizațiilor Romilor din România

 

GLAR - Grupul de Lucru al Asociațiilor Romilor

 

ICR - Institutul Cultural Român

IGP - Inspectoratul General al Poliției

IJP - Inspectoratul Județean de Poliție

INSHR-EW - Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel"

IRU - International Roma Union

ISPMN - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

ISJ - Inspectorat Școlar Județean

 

MAE - Ministerul Afacerilor Externe

MEN - Ministerul Educației Naționale

MIP - Ministerul Informațiile Publice

MO - Monitorul Oficial

MStM - Marele Stat Major

 

OIM - Organizația Internațională pentru Migrație

OMEN - Ordinul Ministerului Educației Naționale

ONR - Oficiul Național pentru Romi

OSI - Open Society Institute

 

PR - Partida Romilor

PRPE - Partida Romilor Pro Europa

PER - Project on Ethnic Relations

PRM - Partidul România Mare

PUDRLRR - Partidului Unit Democrat al Romilor, Lăutarilor și Rudarilor din România

 

SGG - Secretariatul General al Guvernului

SRB - Societatea Romilor din București

SIR - Subcomisia Interministeriala pentru Romi

 

UDRR - Uniunea Democrată a Romilor din Romania

UGRR - Uniunea Generală a Romilor din România

UNDP - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

USHMM - United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC