Home >> Historical chronologies >> Minority group chronologies >> Romi >> Cronologia minorității rome 1989-2015


  Cronologia minorității rome 1989-2015

   

  Petre Matei

   

  Țin să mulțumesc celor care au avut amabilitatea de a veni cu completări, corecturi și sugestii: Gheorghe Sarău, Vasile Ionescu, Viorel Achim, Iulius Rostaș, Ciprian Necula, Gruia Bumbu, Alexandru Florian, Dan Oprescu, László Fosztó, Stefánia Toma ș.a. În plus, prof. Gheorghe Sarău mi-a pus la dispoziție colecția personală a ziarului „Asul de Treflă" pe care l-a coordonat în perioada 1997-2001. Multe dintre informațiile preluate din „Asul de Treflă" de altfel i se și datorează.

   

   

   

  Abrevieri:

   

  ACRR - Alianța Civică a Romilor din România

  ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

  ANR - Agenția Națională pentru Romi

  ANT - Autoritatea Națională pentru Tineret

  APADOR-CH - Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki

  ApR - Alianța pentru România

   

  BEC - Biroul Electoral Central

  BJR - Birou Județean pentru Romi

   

  CCR - Centrul Creștin al Romilor

  CERR - Comunitatea Etniei Romilor din România

  CJI - Centrul pentru Jurnalism Independent

  CNA - Consiliul Național al Audiovizualului

  CNCD - Centrul Național pentru Combaterea Discriminării

  CNCR - Centrul Național de Cultură al Romilor

  CRCR - Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

  CRDE - Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

  CSAT - Consiliul Superior de Apărare a Țării

  CSR - Centrul de Studii Rome

   

  DPMN - Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale

  DRI - Departamentul pentru Relații Interetnice

   

  FCCR - Federația Convenția Cadru a Romilor

  FCER - Federația Comunităților Evreiești din România

  FER - Federația Etnică a Romilor

  FORROM - Federația Organizațiilor Romilor din România

   

  GLAR - Grupul de Lucru al Asociațiilor Romilor

   

  ICR - Institutul Cultural Român

  IGP - Inspectoratul General al Poliției

  IJP - Inspectoratul Județean de Poliție

  INSHR-EW - Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel"

  IRU - International Roma Union

  ISPMN - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

  ISJ - Inspectorat Școlar Județean

   

  MAE - Ministerul Afacerilor Externe

  MEN - Ministerul Educației Naționale

  MIP - Ministerul Informațiile Publice

  MO - Monitorul Oficial

  MStM - Marele Stat Major

   

  OIM - Organizația Internațională pentru Migrație

  OMEN - Ordinul Ministerului Educației Naționale

  ONR - Oficiul Național pentru Romi

  OSI - Open Society Institute

   

  PR - Partida Romilor

  PRPE - Partida Romilor Pro Europa

  PER - Project on Ethnic Relations

  PRM - Partidul România Mare

  PUDRLRR - Partidului Unit Democrat al Romilor, Lăutarilor și Rudarilor din România

   

  SGG - Secretariatul General al Guvernului

  SRB - Societatea Romilor din București

  SIR - Subcomisia Interministeriala pentru Romi

   

  UDRR - Uniunea Democrată a Romilor din Romania

  UGRR - Uniunea Generală a Romilor din România

  UNDP - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

  USHMM - United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC