Paginile instituţiilor politice ale minorităţilor etnice din România

Uniunea Elena din România
http://www.uniunea-elena.ro/

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
http://www.romanianjewish.org
http://www.jewish.ro/

Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
http://www.udmr.ro
http://www.rmdsz.ro

Asociaţia Italienilor din România
http://www.roasit.ro

Uniunea Polonezilor din România
http://www.dompolski.ro/

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
http://www.crlr.ro/

Uniunea Sârbilor din România
http://savezsrba.ro/

Uniunea Democrată Turcă din România
http://www.udtr.ro/

Asociaţia Macedonenilor din România
http://www.asociatia-macedonenilor.ro/

Uniunea Culturală a Rutenilor din România
http://www.rutenii.ro