Roma/Gypsies and Education in a Multiethnic Community in Romania

Abstract

Articolul prezintă rezultatele şi concluziile preliminare ale unei cercetări care s-a desfăşurat într-o localitate mixtă din punct de vedere etnic din regiunea de Nord-Vest a României. Cercetarea s-a focusat mai ales pe relaţii interetnice şi diferite teme socio-economice. Activităţile economice ale populaţiei roma reprezintă extensia activităţilor principale ale majorităţii. Pentru a vedea care sunt activităţile romilor, ne vom concentra în primul rând pe relaţia dintre romi şi alte grupuri etnice. Încercăm să oferim o descriere a acestei relaţii şi a regulilor care determină aceste relaţii. În final, descriem două dintre strategiile de supravieţuire a romilor din localitate. La prima vedere, năşitul între romi şi gadjo părea să fie o caracteristică „înnăscută” (internă) în această comunitate multietnică, dar mai târziu acesta s-a dovedit a fi doar o imagine de suprafaţă. A doua strategie, numită de localnici „lista”, este deasmenea elementul constitutiv al strategiilor de supravieţuire la romi, doar în acest caz nu romii sunt iniţiatorii acestuia. În final, abordăm problematica încrederii care este un element de legătură între toate formele de strategii şi prin care am putea să înţelegem mai bine caracteristicile relaţiei dintre romi şi ne-romi. Problema educaţiei este deasemenea crucială, deoarece prezenţa scăzută a romilor pe piaţa muncii formale în parte se datorează nivelului scăzut de educaţie. Ultimele subcapitole abordează problema educaţiei a copiilor romi din comunitatea cercetată.

Download