Câteva elemente ale schimbării perspectivei religioase: secularizarea, transnaţionalismul şi adoptarea sectelor în satele de ceangăi din Moldova.

Studiul prezintă, prin prisma vieţii religioase, fenomenul modernizării în satele ceangăilor din Moldova. Totodată interpretează schimbările semnifi cative produse în viaţa religioasă tradiţională, modul de organizare al vieţii cotidiene, transformarea valorilor centrale și observă tendinţele de secularizare și apariţia mișcărilor religioase de tip sectant. Autorul susţine că experienţa religioasă pierde din ce în ce mai mult legitimarea comunitară și instituţională (cea a bisericii). Din cauza depersonalizării controlului societăţii, transformarea normelor de organizare a vieţii de zi cu zi, schimbarea rolului valorilor religioase, individualizarea comunităţilor - urmările schimbărilor sociale, efectele modernizării Biserica Catolică nu mai reușește în totalitate să-i integreze pe locuitorii comunităţilor de ceangăi, dintre care, din ce în ce mai mulţi se orientează spre noile mișcări religioase, prezente în comunităţi mici. Aceste comunităţi integrează noii membri, oferind o imagine a lumii cu posibilitate de actualizare, cu norme religiose și comunitare neconvenţionale. Una dintre ipotezele autorului este că aderarea la noile mișcări religioase face parte dintr-o strategie de modernizare, iar prin modele transnaţionale de viaţă, noile mișcări religioase sunt un factor de mobilitate socială. 

Downloads