Conducerea

 

NOVÁK CSABA-ZOLTÁN – preşedinte – ISPMN

HETEA ESTERA ROXANA – vicepreşedinte – ISPMN

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale funcţionează în conformitate cu organigrama aprobată prin H.G.893/2007.
Institutul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepresedinte.
Preşedintele conduce activitatea Institutului şi îl reprezintă în raport cu Guvernul, cu ministerele si alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.
Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi exercită atribuţii delegate de către acesta.
În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine si instucţiuni.
Preşedintele Institutului îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator terţiar de credite.

Preşedintele are în subordonare directă servicii şi compartimente după cum urmează:

  1. Serviciul economic, contencios şi administrativ, șef serviciu economic : KÁLLAY PETRU
  2. Compartimentul de audit
  3. Compartimentul se studii, analiză şi cercetare, șef compartiment; GIDÓ ATTILA
  4. Centrul de documentare, șef compartiment: KISS ÁGNES

În activitatea sa, presedintele este ajutat de un consiliu ştiinţific consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, numiţi prin ordinul preşedintelui.

 

Virginás Péter - secretar ştiinţific

Kiss Ágnes - membru

Peti Lehel -  membru 

Jakab Albert Zsolt   - membru

Kiss Tamás  - membru