BIBLIOGRAFIE RROMĂ (Reviste şi ziare)

Bibliografia rromă reunește reviste și ziare apărute în România și în diferite ţări, îndeosebi după anul 1989, care s-au aflat în colecţia personală a autorului și au fost donate Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din România. O colecţie similară, conţinând cărţi, broșuri și un număr mic de reviste și ziare a fost donată de autor, în luna mai 2015, Bibliotecii Centrale Universitare din București, titlurile fiind inserate într-un valoros instrument orientativ de lucru (v. Gheorghe Sarău, Bibliografie rromă (cărţi, broşuri, reviste, ziare), București: Editura Universităţii din București, 2016), ce vine în ajutorul bibliotecarilor, al cercetătorilor și publicului interesat de domeniul rrom, dar și în sprijinul studenţilor rromi de la diferite specializări, organizaţiilor rrome ori nerrome ce își desfășoară activitatea cu și pentru rromi, atât din ţară, cât și din străinătate.   Revistele și ziarele din Bibliografia de faţă se încadrează unor domenii rrome ce privesc limba și literatura rromani, istoria, antropologia, teatrul, muzica, sociologia, politologia, drepturile omului, drepturile copilului, școlarizarea rromilor, arhitectura și dezvoltarea comunitară etc., ele fiind tipărite în intervalul 1987-2014, iar câteva în perioadele 1984-1986, 1978-1981 și 1970-1974. Deși colecţiile de reviste și ziare inventariate aici nu acoperă integral anii de apariţie ele constituie, totuși, repere importante în activitatea de informare și de cercetare în domeniul rrom.

Download