A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben

Ca parte a unui program comun al Reţelei de Cercetare a Limbii Maghiare Termini, având ca tematică predarea limbii (şi literaturii) maghiare ca disciplină şcolară în Bazinul Carpatic, în regiunile din ţările învecinate cu Ungaria, lucrarea de faţă este studiul de caz pentru România, prezentând o imagine de ansamblu asupra conţinutului, a fondului teoretic şi metodologic, al cadrului legal, ai agenţilor şi documentelor care reglementează predarea limbii maghiare ca disciplină şcolară, în contextul sistemului educaţional românesc.

Download