„Nu se face discriminare!” … doar accesul este inegal. Dificultăţi în utilizarea serviciilor de sănătate de către populaţia romă din România.

Articolul explorează limitele şi dificultăţile accesului la serviciile de asistenţă medicală, incluse în configuraţia dreptului la sănătate şi în sistemul public de asigurări de sănătate, comparând situaţia românilor, maghiarilor şi a romilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României.  Autoarele consideră că inconsecvenţele prezente în reglementările din sistemul de sănătate menţin  dezavantajul structural al populaţiei rome, în ciuda angajamentului guvernului de a combate discriminarea romilor şi de a promova incluziunea socială, angajament asumat în cadrul strategiilor naţionale din 2002 şi 2006, şi reafirmat în contextul participării României la Deceniul de Incluziune al Romilor 2005-2015.  

Download