Despre institut

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului 121/2000, aprobată prin Legea 396/2001 şi funcţionează conform prevederilor Hotărârii Guvernului 893/2007.

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale funcţionează la Cluj-Napoca, ca instituţie publică, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

Obiectivele Institutului sunt studierea şi cercetarea inter şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România.

Atribuţii principale:

  • elaborează, coordonează, efectuează şi contractează studii, analize şi cercetări inter şi pluridisciplinare, fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale şi a altor comunităţi etnice constituite în urmă unor procese migraţionale recente;
  • organizează şi realizează programe în parteneriat cu instituţii şi organisme internaţionale;
  • elaborează, tipăreşte şi difuzează în ţară şi în străinătate publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific;
  • asigură participarea personalului Institutului la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni, precum şi la alte acţiuni având ca scop protejarea drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
  • iniţiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale;
  • organizează vizite de documentare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară şi din străinătate în scopul cunoaşterii experienţei altor sisteme de protecţie a drepturilor cetăţeneşti aparţinând minorităţilor naţionale.