WHAT TO GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania

Dincolo de controversa Mead, în care suspiciunea ce apare în decursul muncii de teren se atribuie lipsei de competenţă a cercetătorului, lucrarea de faţă consideră acest fenomen o informaţie etnografică
importantă. Prin repovestirea dificultăţilor întâmpinate într-o cercetare, despre locuitorii unui ghetou urban de romi din România, autoarea încercă a revela mecanismele care creează suspiciunea între cercetător şi informanţii săi. Contextualizată de schimbările sociopolitice est-europene, lipsa de încredere din cercetarea de faţă se explică prin ataşarea localnicilor a unei stigme teritoriale. Locul cercetării, „blocul verde", a devenit un ghetou datorită disponibilizărilor masive şi diferenţierilor în condiţiile de locuire, izolarea faţă de lumea exterioară fiind reprodusă de neînţelegerea locuitorilor cu instituţiile locale. Fiind „folosiţi" de ONG-uri, care cu pretextul de a „ajuta" romii, locuitorii ghetoului privesc cu suspiciune cercetătorul, care este considerat un membru ce aparţine lumii instituţiilor.

Cuvinte-cheie: suspiciune, muncă de teren, romi, Europa de Est, ghetou

Download