WE: Wor(l)ds which Exclude

Obiectivul principal al proiectului „WE: Wor(l)ds which Exclude" este studiereapoliticilor publice destinate locuirii precare. Romii din mai multe ţări Europene se confruntă cu aceleaşi probleme de locuire (condiţii de locuire inacceptabile în spaţii marginale, discriminare, evacuări forţate, etc.) iar această experienţa comună ne îndeamnă să privim spre practici sistematice şi condiţii structurale. Mai precis, dorim să înţelegem care este rolul instituţiilor publice în generarea sau menţinerea acestei stări. Astfel, cercetarea se axează pe analiza documentelor de politici publice şi a măsurilor de gestionare a spaţiului public. Ipoteza de la care porneşte cercetarea este că politicile publice şi măsurile luate de administraţiile locale adresate problemelor de locuire au un substrat ideologic specific bazat pe stereotipii şi prejudecăţi la adresa romilor. Dorim să identificăm, să descriem şi să analizăm acest substrat ideologic. Cercetarea se va finaliza cu un raport de ţară şi un ghid pentru instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea politicilor şi a măsurilor aferente. 

 

PARTNERIAT

CONTACTE

MATERIALE INFORMATIVE, STUDII

ŞTIRI

ANUNŢURI