Organizaţii politice, NGO-uri - relevante pentru problemele minorităţilor

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării:
http://www.cncd.org.ro

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
http://curia.eu.int

Centrul European de Monitorizare a Rasismului si Xenofobiei EUMC
http://www.eumc.eu.int

Consiliul Europei: Minorităţi Naţionale
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities

Consiliul Europei: Activităţi legate de romi
http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Roma_Gypsies

Comisia Europeană împotriva Rasismului si Intoleranţei
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI

Comitetul de Eliminare a Discriminării Rasiale
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm

UNESCO
http://www.unesco.org

OSCE: Biroul Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale
http://www.osce.org/hcnm

European Committee on Romani Emancipation
http://www.eu-romani.org

Departamentul pentru Relatii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului
http://www.dri.gov.ro

Council of Europe’s Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/

Federal Union of European Nationalities
http://www.fuen.org/

Youth of European Nationalities
http://www.yeni.org/default.php?userLang=english

Office for Democratic Institutions and Human Rights
http://www.osce.org/odihr/18149.html

Biroul de Informare al Consiliului Europei Bucuresti
http://www.coe.ro/index.php

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
http://www.edrc.ro/