Utilizarea limbii maghiare în administraţia publică locală şi în instituţiile deconcentrate din judeţul Harghita.

Raportul de faţă analizează şi evidenţiază în ce măsură, instituţiile deconcentrate şi cele aflate în subordinea administraţiei locale respectă prevederile legale şi asigură precondiţiile necesare pentru exercitarea drepturilor lingvistice ale minorităţilor. În acelaşi timp, este analizată şi maniera în care maghiarii din judeţul Harghita îşi exercită acest drept, adică în ce măsură comunică aceştia în limba maternă cu ocazia diverselor contacte pe care le au la nivel administrativ.
Analiza se bazează pe date ce provin din mai multe surse: o parte dintre ele rezultă din anchetele sociologice întreprinse de către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, iar altele (cum ar fi cele referitoare la instituţiile care reprezintă puterea centrală la nivel judeţean) au fost colectate în mod special pentru această cercetare efectuată la cererea Consiliului Judeţean Harghita.

Download