Dual Citizenship in Central and Eastern Europe

Abstract

Studiul este o investigaţie sociologic-istorică a politicilor post-comuniste privind dubla cetăţenie în Europa Centrală şi de Est, în care instituţia cetăţeniei este concepută ca mijloc de construcţie a statului. În Occident, dubla cetăţenie a luat o formă incluzivă, ca mod de incorporare şi asimilare a imigranţilor, şi pentru gestionarea consecinţelor trecutului colonial şi ale expansiunii capitaliste timpurii. În contrast, în Europa Centrală şi de Est aceste politici au fost în mod esenţial diferenţiale, evidenţiind distincţiile etno-culturale şi relaţia istorică privilegiată cu un stat. Pentru a sintetiza motivele dominante care au condus strategiile acestor state în conceperea politicilor de cetăţenie, practicile dublei cetăţenii sunt inventariate într-o tipologie ce indică raţiuni de stat diferite. În final, prin examinarea asimetriilor prezente în prevederile despre dubla cetăţenie, este substanţializată teza construcţiei statale şi sunt identificate tensiunile inerente acestui tip de legislaţie.

Download