The representation of national minorities in the local councils – an evaluation of Romanian electoral legislation in light of the results of the 2004 and 2008 local elections. Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local – O evaluare a legislaţiei

Abstract

Lucrarea oferă o evaluare a legislaţiei româneşti referitoare la participarea minorităţilor naţionale (altele decât cea maghiară) în deciziile politice la nivel local. Cele mai multe minorităţi naţionale din România au fost serios subreprezentate în consiliile locale la ultimele două alegeri, deşi legea alegerilor locale în vigoare din 2004 conţine o prevedere specială care, cel puţin aparent, stabileşte condiţii mai uşoare organizaţiilor minoritare pentru a obţine mandate de consilier. Pentru a stabili utilitatea acestei prevederi speciale, am efectuat o analiză a rezultatelor ultimelor două alegeri locale, comparând rezultatele reale obţinute de minorităţi cu rezultatele pe care le-ar fi obţinut în absenţa prevederii speciale, adică dacă ar fi fost tratate la fel ca şi partidele politice. Astfel am putut identifica acele cazuri în care organizaţiile minorităţilor au profitat într-adevăr de existenţa acestei prevederi de acţiune afirmativă electorală. Din păcate, domeniul de aplicabilitate a prevederii s-a dovedit a fi foarte restrâns, organizaţiile minorităţilor ar fi obţinut marea majoritate a mandatelor şi în absenţa prevederii speciale. Mai mult, prevederea poate avea chiar efecte adverse, împiedicând unele organizaţii minoritare să obţină mandate chiar dacă au întrunit un număr de voturi cu care ar fi dobândit reprezentare dacă ar fi fost tratate la fel cu partidele politice. Acest lucru se datorează logicii din spatele regulii speciale, care avantajează o singură formaţiune minoritară. Câştigul net de mandate datorat existenţei prevederii speciale este atât de mic încât putem conclude că nu există prea multe motive pentru păstrarea acesteia. Datorită ineficienţei reglementării, minorităţile au depus o iniţiativă legislativă pentru înlocuirea ei cu o altă metodă de acţiune afirmativă, foarte similară celei în vigoare la nivelul Camerei Deputaţilor. Lucrarea oferă o scurtă evaluare şi a acestei alternative, însă concluziile nu sunt prea optimiste nici în acest caz, în special pentru că sistemul propus de minorităţi ar acorda un singur mandat pentru mai multe minorităţi împreună.

Download