Lucrări publicate şi activităţi întreprinse de Gheorghe Sarău în perioada 1980–2015

Gheorghe Sarău (n. 21 apr. 1956) este profesor universitar doctor la Secția de limba și literatura rromania Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București (din 1992) şi consilierpentru limba rromani și rromi în Direcția Minorități - Ministerul Educației Naţionale (din 1990). În 1983, anul absolvirii Facultății de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București, secțiile rusă-maghiară, alături de limbile facultative bulgară și spaniolă, Gheorghe Sarău începe să studieze, în mod individual, limba rromani, pe care o predă, între 1990-1994, la grupa de viitori învățători rromi de la Școala Normală din București.Între 1992-1998 urmează, la aceeași universitate bucureșteană, sub îndrumarea prof. univ. dr. LuciaWald, stagiul de doctorat în domeniul indoeuropenisticii, obținând titlul de doctor în filologie, în 28 septembrie 1998, cu o temă consacrată dialectului rromilor spoitori. A urmat mai multe stagii depregătire în domeniul limbii rromani, sub îndrumarea prof. univ. dr. Marcel Courthiade, de la INALCOParis, și a prof. dr. Rajko Djurić (poet și președintele Uniunii Internaționale Rome în perioada 1990 - 2000), în Finlanda - 1991, Italia - 1992, Franța - 1993, 1994, 1995, Germania - 1998 ș.a., totodată fiind cooptat, în 1999 și 2002, să țină, alături de aceștia, cursuri de limba rromani în cadrul Cursurilor internaționale delimba, literatura și istoria rromilor desfăşurate în Germania. Pentru meritele sale deosebite dovedite în direcția promovării consecvente a limbii rromani, prin publicații proprii și în procesul de inițiere și de consolidare a învățământului în limba rromani și a inițiativelor privind școlarizarea rromilor, în general, Gheorghe Sarău a fost răsplătit cu mai multe premii internaționale (Premiul Hidalgo pe anul 1995, conferit în 1999 - în Spania, Premiul PreședinteluiRepublicii Italiene, conferit în 1999 - în Italia ș.a. Gheorghe Sarău a debutat, publicistic, în anul 1982, ca student, și editorial, în anul 1992, cu Mic dicționar rom-romîn, (București: Editura Kriterion), urmând alte peste 70 de titluri publicate preponderent în mod individual (cum sunt, de pildă, Cronica rromă (1990-2011), Editura Universității din București, 2012;Curs practic de limba romani pentru elevi, tineri şi adulţi, Bucureşti: Editura Centrului Naţional de Cultură aRomilor, 2015) sau, altele, apărute în colectiv (Sarău, Gheorghe; Sandu, Ion; Cordovan, Ionel; Căldăraru, Marius; Koreck, Maria; Iorga, Nicolae, Rromanipen educaţional, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2014).De numele lui Gheorghe Sarău se leagă şi normalizarea limbii rromani în România, organizarea șidezvoltarea studiului limbii rromani la nivel preșcolar, școlar, liceal și universitar (în sistemul universitar din România, de pildă, introduce primul curs facultativ de limba rromani în octombrie 1992, organizeazăprima Secție de limba rromani, ca limba a doua, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - București, în anul 1997, și ca limbă principală începând din anul 2005), și pune bazele secției de învățământ ladistanță destinată pregătirii a 600 de institutori rromi - profesori de limba rromani), dar și gestionarea programelor strategice derulate în mod curent de către Ministerul Educației Naţionale. 

Download