Maghiarii din Transilvania în spaţiul politic maghiar şi românesc

Între 18 mai şi 8 iunie 2013 autorii au efectuat o anchetă pe un eşantion reprezentativ pentru maghiarii din Transilvania constând din 1.232 de persoane, care a avut ca scop investigarea comportamentului politic al comunităţii respective într-un sistem de relaţii dual al spaţiilor politice din Ungaria, respectiv din România. Analiza este strâns legată de programul de cercetare al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale intitulat Reprezentarea politică şi comportamentul electoral al minorităţilor naţionale. S-a introdus însă un element nou şi anume, examinarea comportamentului electoral al maghiarilor din Transilvania nu numai în relaţia cu România. Schimbarea de perspectivă a fost necesară datorită faptului că în 26 mai 2010, Parlamentul Ungariei a aprobat modifi carea legii cetăţeniei din 1993 asupra cetăţeniei maghiare, introducând o procedură simplifi cată de obţinere a acesteia, şi creând condiţii pentru maghiarii din afara graniţelor Ungariei să dobândească cetăţenia maghiară fără a avea domiciliul pe teritoriul Ungariei. Pe lângă aceasta, noua lege electorală adoptată în 2011 face posibil ca şi cetăţenii maghiari care nu au domiciliul în Ungaria să aibă drept de vot la alegerile parlamentare (pe listele naţionale de partide).

Download