Protecția datelor cu caracter personal

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, telefon: 0364/116261, este operator de date cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră personale poate fi consimțământul explicit în legătură cu prelucrarea datelor, îndeplinirea unui contract sau existența unui interes legitim.

În cazul în care temeiul legal al prelucrării datelor este consimțământul, utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal.

 

Solicitări din partea persoanelor fizice

În cazul în care luați legătura cu noi pentru adresarea unor întrebări, solicitări de informații de interes public, aplicații pentru posturi vacante sau burse de cercetare, lansarea unor comenzi pentru publicațiile editurii etc., vom păstra și prelucra informațiile pe care le oferiți cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră și oricăror întrebări succesive. Prelucrarea datelor în acest context se realizează pe baza articolul 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679. Datele dumneavoastră vor fi folosite doar pentru rezolvarea solicitării pe care ne-ați adresat-o.

 

Buletin informativ (Newsletter)

Site-ul nostru oferă opțiunea de abonare la buletinul informativ privind noutățile în cercetarea minorităților naționale. Folosim un sistem de abonare de tip double opt-in (cu doi pași de confirmare a abonării, pentru a verifica dacă deținătorul unei adrese de email s-a înregistrat efectiv în vederea primirii buletinului informativ. Abonarea la buletinul informativ s-a realizat cu succes numai dacă deținătorul adresei de email a confirmat în mod expres activarea buletinului informativ făcând click pe link-ul din emailul de confirmare. Trimiterea buletinului informativ se realizează prin serviciul MailChimp, care la rândul său respectă Regulamentul general privind protecția datelor.

În cazul în care vă abonați pentru a primi buletinul nostru informativ și, prin urmare, sunteți de acord cu trimiterea acestuia către dumneavoastră, detaliile dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a vă trimite buletinul informativ, nu vom folosi aceste date pentru niciun alt scop. În acest context prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră, prevăzut de articolul 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679. Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment. Link-ul corespunzător este inclus în fiecare buletin informativ pe care vi-l trimitem. Vom consemna faptul că v-ați dezabonat de la buletinul informativ în baza noastră de date.

 

Cookie-uri 

Un "Internet Cookie" este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului. Aceste fișiere permit recunoașterea echipamentului utilizatorului și afișarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferințelor individuale ale utilizatorului.

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente) pe o perioadă de timp setată de server pentru cookie sau până sunt șterse manual de către utilizator.

Pe acest site folosim doar cookie-uri care fac parte din categoria cookie-urilor tehnice, necesare pentru funcționarea navigării pe site-ul nostru, categorie al cărei utilizări nu necesită consimțământul utilizatorului. Nu utilizăm module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

 

Partajarea conținutului pe rețelele sociale

Conținutul de pe site-ul nostru poate fi partajat pe rețelele sociale folosind butoanele integrate pentru platforme de comunicare socială. Toate butoanele pentru platforme de comunicare socială care facilitează partajarea conținutului sunt integrate folosind simple hyperlink-uri în locul plugin-urilor de rețele sociale dezvoltate de furnizorii de rețele sociale. Prin aceasta ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt automat transmise serverelor de rețele sociale de îndată ce ați accesat site-ul nostru. În plus, atunci când partajați conținut de pe site-ul nostru, noi doar transmitem informația către rețeaua socială care trebuie să difuzeze conținutul respectiv. În acest context, noi nu transferăm date cu caracter personal.

Dacă urmați un link de la site-ul nostru către o rețea socială, sau dacă vă conectați la rețeaua dumneavoastră socială pentru a partaja conținut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul rețelei sociale respective. Pentru informații în legătură cu scopul și aplicabilitatea colectării datelor, cu prelucrarea și folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul rețelei sociale, precum și în legătură cu drepturile dumneavoastră și opțiunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viața privată, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivul furnizor.

 

Link-uri către alte site-uri 

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale nu este responsabil pentru modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective, sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de Politicile de confidențialitate furnizate pe site-urile respective.

 

Transmiterea către destinatari din afara SEE (Spatiul Economic European)

Nu transmitem date cu caracter personal către destinatari din afara SEE, în așa-numitele state terțe.

 

Drepturile utilizatorului 

1. Dreptul de acces

Aveți  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

 

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor; s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele situațiile: contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 

5. Dreptul de retragere a consimțământului

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră. Retragerea consimțământului se poate face în scris la adresa institutului de mai jos sau prin e-mail la adresa office@ispmn.gov.ro cu subiectul „retragere consimțământ".

 

6. Dreptul la opoziție

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează pe baza îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau se efectuează pe baza unui interes legitim al institutului. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea acestor date, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară.

 

7. Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract la care sunteți parte sau ați făcut demersuri pentru încheierea acestuia.

 

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care are competență asupra domiciliului dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos).

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania

 

9. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

Aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează sau în cazul în care autoritatea de supraveghere nu tratează plângerea dumneavoastră sau nu vă informează în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse de dumneavoastră.

 

10. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei operator

Aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru autorității de supraveghere competente fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor dumneavoastră, sau în cazul în care aveți motiv să formulați o reclamație, vă rugăm să folosiți următoarele date de contact:

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

400697 Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5

telefon: 0364/116261

email: dpo@ispmn.gov.ro

Persoana responsabilă de protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul instituţiei: Bogdan Andrea

Această Politică de confidențialitate reflectă situația actuală a prelucrării datelor pe site-ul nostru. În cazul unor modificări aduse prelucrării datelor, Politica de confidențialitate va fi actualizată corespunzător. Întotdeauna punem la dispoziție ultima versiune a acestei politici pe site-ul nostru, astfel încât să fiți informat în legătură cu aplicabilitatea prelucrării datelor pe site-ul nostru.

Valabil din data de 25 mai 2018.