O cartografiere a concepţiilor „populare” despre apartenenţa naţională în statele membre ale Uniunii Europene

Lucrarea de faţă propune o estimare empirică a modelelor „populare" ale cetăţeniei şi naţionalităţii în ţările membre ale Uniunii Europene, pe baza datelor din ancheta European Values Study (ultimul val, 2008). Distanţându-se de studiile care preiau categorii de analiză gata forjate în perimetrul studiilor naţionalismului şi care testează convergenţa reprezentărilor populare cu unul sau altul dintre modelele dominante ale naţionalităţii (etnic versus civic), studiul nostru propune o cartografiere a modurilor în care „naţiunile" se autodefinesc pe baza evaluării importanţei mai multor criterii de apartenenţă naţională sau de delimitare a cetăţenilor de necetăţeni. Producem astfel o hartă a reprezentărilor sociale ale identităţii naţionale în Uniunea Europeană şi prezentăm principalele linii de coeziune şi clivaj ale acestei configuraţii.

Download