Romániai magyar nonprofit szervezetek – 2009 - 2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése

Prin studiul de faţă se încearcă realizarea unei analize sociologice a organizaţiilor civile - sau a sferei nonprofit - maghiare din Romania. Studiul urmăreşte două scopuri. Pe de o parte s-a încercat elaborarea unei descrieri a sferei organizaţionale respective pe baza mărimii şi distribuţiei teritoriale, a distribuţiei organizaţiilor pe baza activităţii lor principale, respectiv a resurselor lor materiale, infrastructurale şi umane. Pe de altă parte, s-a încercat evidenţierea caracteristicilor acestei sfere organizaţionale prin compararea ei cu sectoarele nonprofit din celelalte ţări europene. Una dintre concluziile principale ale studiului este faptul că faţă de mărimea populaţiei maghiare din România, sfera organizaţională în cauză este relativ mică; angajaţii sferei lucrează în primul rând în organizaţiile furnizoare de servicii (sociale, educaţionale şi de sănătate) deşi majoritatea organizaţiilor sunt de profil cultural, iar în funcţionarea lor organizaţiile se bazează în primul rând pe finanţări provenite de la statul român şi maghiar, respectiv pe donaţii provenite din ţările occidentale.

Download