Elemzések a romániai magyarok kétnyelvűségéről

Abstract

Studiul de faţă analizează situaţia lingvistică a maghiarilor din România prin abordarea empirică a fenomenului bilingvismului, fenomen răspândit în cadrul acestei comunităţi. În prima parte a articolului sunt prelucrate datele recensământului din 1992, respectiv ale celui din 2002, cu privire la limba maternă şi va fi analizată problema limbii materne ca şi categorie statistică. În a doua parte a studiului problema bilingvismului este discutată pe baza a trei dimensiuni: competenţa lingvistică, utilizarea codului şi contextul normativ al bilingvismului. Tipologia bilingvismului prezentată în acest articol reflectă principiul complementarităţii a două limbi precum şi criteriul succesului comunicaţiei şi al eficienţei. Această tipologie clasifică monolingvismul şi bilingvismul, sprijinindu-se pe repertoarul de comunicaţie între cele două limbi.

Download