Romania and Moldova, Migration mid-19th Century to Present, with Special Focus on Minorities Migration. Migraţia din România şi Republica Moldova de la mijlocul secolului XIX până în prezent, cu accent pe migraţia minorităţilor

Obiectivul acestui articol este de a trece în revistă principalele fluxuri migratorii ale epocii moderne ce au pornit de pe teritoriul actual al României şi al Republicii Moldova. Prima variantă a articolului a fost elaborată pentru o enciclopedie universală a istoriei migraţiilor internaţionale, ca atare, multe dintre formule par redundante pentru cititorul român, ele fiind însă necesare în cazul unui public care cunoaşte relativ puţin despre această regiune. Spaţiul destinat prezentării unor anumite fluxuri migratorii nu ţine cont de volumul de persoane implicate sau de consecinţele demografice sau de altă natură ale momentului migrator respectiv (astfel, migraţiile din ultimele decenii sunt nedrept de sumar tratate). Mai degrabă oferim o prezentare sumară a circumstanţelor care duc la geneza unui flux migrator şi la prezentarea celor mai relevante estimări ale consecinţelor demografice ale episodului migrator respectiv. Reconstituirea se prezintă ca o schiţă a principalelor fluxuri migratorii şi constituie un punct de pornire pentru o istorie a migraţiei din această regiune şi nu are deloc pretenţia unei analize de profunzime.

 

Download