Excluşi şi exploataţi. Munca obligatorie a evreilor din România şi Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

În studiul nostru am încercat să realizăm o cercetare comparativă asupra contextului juridic şi ideologic al sistemului muncii obligatorii a evreilor din Ungaria şi România. În compararea sistemelor serviciului de muncă obligatorie din România şi din Ungaria am fost călăuziţi în primul rând de convingerea că pe teritoriul celor două ţări au trăit/trăiesc comunităţi evreieşti care din punctul de vedere al trăsăturilor culturale, lingvistice şi socio-structurale sunt identice/similare, însă în timpul Holocaustului au avut parte de o soartă diferită. Prin acest studiu dorim să prezentăm similitudinile şi diferenţele concentrândune asupra analizei situaţiei serviciului de muncă obligatorie a evreilor din nordul şi sudul Transilvaniei, documentând-o cu exemple concrete.

Download