Eben Friedman - Victor A. Friedman (ed.): Romani Worlds: Academia, Policy and Modern Media. European Academic Network on Romani Studies - Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2015.

Volumul reprezintă o parte a moştenirii lăsate de Reţeaua Europeană Academică de Studii despre Romi (REASR http://romanistudies.eu). Proiectul reţelei şi activităţile asociate au fost organizate ca un proiect comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei.
Salat Levente (ed.): Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale într-o perspectivă comparată. Fundaţia CRDE, Cluj, 2008

Pe parcursul celor aproape două decenii de tranziţie către un regim democratic consolidat, autorităţile statului român au întreprins un număr impresionant de măsuri care au urmărit integrarea minorităţilor naţionale: au fost adoptate aproape 200 de acte normative, au fost înfiinţate instituţii de stat cu competenţe în domenii de interes pentru comunităţile minoritare şi au fost alocate fonduri însemnate pentru sprijinirea organizaţiilor care şi-au asumat rolul reprezentării intereselor comunităţilor respective.
Nagy Mihály Zoltán - Olti Ágoston (ed.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez, 1944–1953. Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2009

Dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial organizarea vieţii politice a maghiarilor din România a fost influenţatã de interesele Uniunii Sovietice care începea sã se ridice la rang de singura mare putere în regiune, pe de o parte şi abilitatea Uniunii Populare Maghiare pe atunci înfiinþate cu ajutorul partidului comunist şi a conducãtorilor acesteia de a-şi impune interesele de politicã minoritarã în cadrul politicii minoritare a conducerii partidului majoritãţii şi a statului afişatã faţã de minoritatea maghiarã, pe de altã parte.
Gidó Attila (szerk.): Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek (1918-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2009

Az erdélyi zsidóság két világháború közötti történetére vonatkozó önálló levéltári forrásgyûjtemény Románia területén kizárólag a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének bukaresti levéltárában, és néhány hitközségnél található.