Colectiv redacțional

Bokor Zsuzsa - responsabil Editură, coordonator colecții

Hossu Iulia Elena - cercetător cu atribuții editoriale, coordonator colecții