Asserting ethnicity: the Tatars from Dobruja (Romania)

Cercetarea este o analiză descriptivă a dinamicilor identității etnice la tătarii din Dobrogea. Am încercat să identificăm modul în care identitatea etnică a comunității tătare, de religie musulmană sunnită din Dobrogea, a fost redescoperită și reconfigurată după 1990. Cercetarea surprinde reorganizarea reprezentativă pe baze etnice, care a avut loc după căderea comunismului, subliniind modalitățile de acțiune și interacțiune în comunitate, a organizației reprezentative a tătarilor, prin care sărbătorile și tradițiile, etnice și religioase, au devenit elemente importante în procesul de reconstrucție identitară a tătarilor dobrogeni, în această perioadă. De asemenea am urmărit modul în care se articulează particularitatea etnică în cadrul grupului etnic tătar în diferite contexte ale vieții sociale, în viața religioasă, în situaţii lingvistice, în relații de familie și în viaţa economică.Din punct de vedere metodologic, cercetarea se bazează pe anchetele de teren (interviuri, observație participativă) realizate în comunitățile urbane și rurale de tătari din județul Constanța,unde trăiesc cele mai mari comunități de tătari. 

Download