UTILIZAREA LIMBII MATERNE LA NIVELUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIVE LOCALE. ESTIMARE COSTURI

Studiul vizează operaționalizarea și estimarea costurilor implementării drepturilor cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică. Identifică domeniile de activitate în care sunt generate aceste obligații, formele de organizare instituțională prin care unitățile administrative locale le gestionează, volumul aproximativ de situații gestionate precum și costurile suplimentare aproximative față de situația în care administrația locală ar folosi doar limba de stat în funcționarea ei. Studiul se bazează pe o muncă de teren care s-a desfășurat în perioada iulie-octombrie 2019, în cadrul căreia am folosit un instrument complex de anchetă și am realizat interviuri cu reprezentanții consiliilor locale aparținând unor localități unde proporția rezidenților de etnie maghiară depășește 20%. Rezultatele arată că implementarea comunicării bilingve în administrațiile locale și județene presupune costuri semnificative, astfel – cel puțin din perspectiva justiției distributive – este inechitabil ca aceste cheltuieli să fie suportate exclusiv de către administrațiile locale. 

Download