‘When Someone Came and Started to Sing, the Others Sang Too, Accompanying Him on the Violin’ – Living and Working Conditions in the Onetime Roma Colony in Oradea and Its Liquidation in the 1970s

Condiţia romilor din România în timpul comunismului de stat reprezintă o temă puţin dezbătută în literatura de specialitate. Astfel, pentru a contribui la acest subiect, studiul de faţă are ca scop analiza unui eveniment important al acestui trecut apropiat: condiţiile de viaţă şi de muncă în colonia de romi din Oradea, precum şi distrugerea forţată a acestui loc ca urmare a politicilor comuniste de urbanizare, care a iniţiat relocarea locuitorilor din aceste case într-o zonă de blocuri în anii 1977 și 1978. Ca punct de pornire în acest studiu de caz se dorește investigarea asumpției bine cunoscute în romologie, conform căreia condițiile de viață ale romilor ar fi crescut în timpul socialismului de stat. În lumina rezultatelor cercetării, relocarea acestei comunități nu a contribuit semnificativ la creșterea nivelului de trai a acestui grup, ba din contră, acestea s-au înrăutățit în urma relocării, fapt ce - în lipsa unei politici de locuire coerente din timpul postsocialismului - a transformat aceste blocuri într-un ghetou urban până în anii 2000. 

Download