Migraţia croaţilor din România. Între migraţie etnică şi migraţie de muncă

Acest studiu analizează relaţia dintre etnicitate şi migraţie în cadrul migraţiei minorităţilor etnice, mai precis rolul reţelelor de migraţie şi al etnicităţii în iniţierea şi dezvoltarea migraţiei de muncă. Analiza este realizată asupra etnicilor croaţi din România, un grup etnic de mici dimensiuni, ai cărui membri au migrat mai întâi în Serbia, apoi în Croaţia, şi în fine în Austria. În aceste faze ale migraţiei se disting
trei utilizări ale etnicităţii. În primul rând este vorba despre etnicitate ca acces la limbă şi care uşurează comunicarea şi obţinerea de locuri de muncă peste hotare. În al doilea rând, etnicitatea conferă un status legal care face posibilă dobândirea cetăţeniei croate, dobândirea unor drepturi şi oportunităţi. În fine, etnicitatea ca formă de solidaritate transnaţională cu coetnicii din Austria furnizează încredere socială. În acest context, reţelele de migraţie au funcţionat ca generator de oportunităţi, iar etnicitatea a fost factorul structurant al migraţiei. În acest studiu două resurse sociale cumulate - capitalul social şi etnicitatea - au furnizat acces facil la migraţie şi au adus prosperitate familiilor migranţilor.

Download