Strategiile de reproducere culturală ale minorităţii armene din România

Principalul obiectiv al studiului de faţă a fost surprinderea structurii interne a grupului etnic minoritar armean, care în pofida categorizării etnice nominale unitare este alcătuit din două blocuri compacte şi mai multe subgrupe. Acestea formează un câmp intern pe care actorii se luptă pentru dreptul de reprezentare legitimă a minorităţii, ceea ce corespunde cu accesarea surselor necesare reproducerii culturale comunitare. Obiectivul concret a fost identificarea actorilor şi descrierea discursului legitimităţii, surprinzând şi cele mai importante toposuri care formează acest dicurs.

Download