Migraţia şi problemele ei: perspectiva transnaţională ca o nouă modalitate de analiză a etnicităţii şi schimbării sociale în România.

Abstract

Perspectiva transnaţională s-a afirmat în ultimii ani în special în studiul migraţiei internaţionale. Dinamicile actuale ale globalizării şi ale migraţiei internaţionale revendică noi perspective teoretice şi metodologice de analiză a proceselor sociale contamporane. În acest studiu este prezentat un studiu de caz de transnaţionalism în cazul migranţilor din Borşa (Maramureş) la Milano. În finalul articolului sunt sugerate câteva modalităţi prin care transnaţionalismul, ca teorie şi perspectivă de cercetare, poate fi utilizat în cazul analizelor despre etnicitate în Europa de Est.

Download