Situația anuală a finanțărilor nerambursabile

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ - NU ESTE CAZUL