Analytical aspects of institutional bilingualism. Reperele analitice ale bilingvismului instituţional

Abstract

Studiul de faţă prezintă datele şi concluziile unui demers investigativ centrat asupra factorilor care coacţionează în constituirea bilingvismului asimetric, în contextul achiziţiei limbii române din şcolile cu limba de predare maghiară. Constatările prezentate pot constitui tipare structurante ale proiectării modelelor educaţionale direcţionate de logica inter- şi multiculturalităţii.

Download