Etnicitate şi economie

Articolul Etnicitate şi economie. Perspective de antropologie economică în cercetarea relaţiilor interetnice semnat de Mihály Sárkány, care prin rezumarea literaturii antropologiei sociale asigură o perspectivă mai amplă asupra temei propuse. Este deosebit de important faptul că prin traducerea acestui studiu3 cititorii români au şansa de a se familiariza cu un mic segment al activităţii ştiinţifice a cercetătorului. Studiul Etnicitate stigmatizată, inegalităţi de gen şi muncă precară semnat de Enikő Vincze, profesor de antropologie şi studii de gen al Universităţii Babeş-Bolyai, este un text bazat pe cercetări în domeniul excluziunii sociale, a discriminării multiple într-un context est-european, cu o privire axată pe femeile rome. Cercetările activiste împreună cu implicarea cercetătoarei în activitatea mai multor organizaţii civice asigură o perspectivă nouă în domeniul ştiinţific actual.

Download