Program postdoctoral în Migraţie, Identitate şi Cetăţenie în cadrul proiectului “Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale” POSDRU 89/1.5/S/61104

În cadrul proiectului “Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale” POSDRU 89/1.5/S/61104, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din  Cluj-Napoca lansează burse postdoctorale în domeniul migraţiei, etnicităţii şi cetăţeniei. Proiectele de cercetare sau publicaţii pot să acopere o tematică vastă; cu toate acestea programul susţine în special tematici legate de identitate etnică şi cetăţenie. Încurajăm realizarea de proiecte de cercetare sau publicaţii referitoare la Europa de Est.