Audit Culture and the Making of a “Gypsy School”. Financing Policies, Curricula, Testing and Educational Inequalities in a Romanian Town

Scopul lucrării de faţă este înţelegerea factorilor complecşi, responsabili pentru crearea unei „şcoli pentru ţigani" - cu performanţă educaţională slabă şi reputaţie nefavorabilă - într-un oraş din România. Pentru a descrie acest fenomen, autoarea introduce noţiunea de cultura auditării, înţeleasă ca un set de norme şi practici culturale folosite pentru clasificarea performanţei profesionale individuale şi instituţionale. Aşa cum reiese din acest studiu de caz, agenţii de politici publice pentru învăţământul românesc (în pofida intenţiilor lor de a facilita integrarea educaţională a romilor), prin politicile de finanţare a învăţământului - involuntar - îngreunează atingerea scopului propus. Politicile de finanţare a şcolilor la nivel local contribuie la îndrumarea copiilor de etnie romă către şcoli, în care - în lipsa materialelor didactice adecvate şi sistemul clar de recunoaştere a performanţei profesorilor - educaţia de calitate rămâne un scop greu de atins. Totodată, noţiunea culturii de audit relevă contextualitatea etichetei negative de „şcoală pentru ţigani" care în anumite contexte acţionează ca un stigmat, iar în altele ca o resursă instituţională. Având în vedere acest aspect, studiul identifică situaţiile sociale în care conceptul este perceput ca unul negativ, şi contribuie la reproducerea stigmatizării etno-rasiale.

Download