Muslims in Romania: Integration Models, Categorization and Social Distance

Textul de faţă reprezintă o primă încercare de a înţelege modelele sau mai precis proiectele de incorporare a musulmanilor din România. Pornind de la sistemul instituţional şi discursurile liderilor diferitelor instituţii ale comunităţii am identii cat două modele distincte. Primul model propune o ai liere la comunitatea de musulmani bazată pe apartenenţa la o regiune bine circumscrisă şi o istorie particulară caracterizată tradiţii culturale specii ce. În acest model religia este dei nită ca o dimensiune aparte a unui model identitar etno-regional. Cel de al doilea, din contră este fundamentat pe o practică a islamului universal. În acest sens, dimensiunea etno-regională a identităţii apare doar în planul secundar al construcţiei identitare. Textul sugerează că în contextul unui discurs global islamofob confruntarea dintre cele două modele specii că identitatea de musulman prin categorii culturale morale. 

Download