Analiza finanţărilor alocate organizaţiilor minorităţilor naţionale

Abstract

Lucrarea de faţă prezintă evoluţia finanţărilor de la bugetul de stat alocate în mod direct organizaţiilor centrale ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în perioada 1994-2008, respectiv finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, atribuite pe bază de concurs, în perioada 2005-2008. După trecerea în revistă a temeiului legal al finanţărilor, a modului de acordare, a organizaţiilor destinatare, respectiv a cheltuielilor eligibile, se prezintă evoluţia sumelor alocate în perioadele menţionate. Pentru a avea o imagine clară asupra dinamicii efective a acestor finanţări, s-a luat în calcul rata inflaţiei din perioada 1995-2008, sumele distribuite în cursul acestor ani fiind recalculate la valoarea monedei naţionale din anul 2008. Pe baza calculelor astfel efectuate şi luând în considerare numărul cetăţenilor care aparţin la o anumită minoritate naţională, s-a efectuat o comparaţie între finanţările acordate diferitelor organizaţii.

Download