Termeni și condiții

Administratorul site-ului este Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezenții termeni și condiții, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

 

Drepturile asupra conținutului site-ului 

Proprietatea, titlul și drepturile de proprietate industrială și intelectuală asupra conținutului site-ului sunt ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare.

 

Descrierea serviciilor

Site-ul ispmn.gov.ro oferă utilizatorilor informații referitoare la activitatea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale: activități de studiere și cercetare inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităților naționale și ale altor comunități etnice din România.

 

Protecția datelor cu caracterul personal

Datele personale ale vizitatorilor pot fi prelucrate în toate cazurile doar cu respectarea prevederilor legale privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal. Pentru detalii consultați Politica de confidențialitate aici.

 

Răspundere limitată

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. Administratorul nu va avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități, directe sau indirecte, ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui site, sau ca urmare a accesării de către utilizatori a unui alt website printr-un link de pe acest site.

Administratorul nu va avea nicio responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui site sau de transmitere a unor modificări în legătură cu acestea. 

Administratorul nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune ce poate apărea în momentul utilizării site-ului și nu își asumă răspunderea pentru defecțiuni, întârzieri, pierderi sau întreruperi apărute la nivelul sistemelor de pe care se accesează site-ul. 

În cazul în care sesizați erori, defecțiuni sau alte tipuri de incidente, utilizatorul le poate semnala folosind adresa office@ispmn.gov.ro și se va încerca pe cât posibil remedierea problemelor, dacă acestea provin de la nivelul sistemelor puse la dispoziție de Administrator.

 

Legături (link-uri) către alte site-uri și aplicații

Site-ul poate conține link-uri către alte platforme sau aplicații ce nu sunt gestionate de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale nu este responsabil pentru conținutul sau politicile de confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor în cauză.


Declarație de accesibilitate

 

Modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru. Administratorul va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii și condițiile site-ului.