Drepturile lingvistice şi situaţia sociolingvistică