Compartimentul de studii, analiză, cercetare

Anghel Remus Gabriel - cercetător ştiinţific I
Fosztó László- cercetător ştiinţific I
Gidó Attila - cercetător ştiinţific I, şef compartiment
Jakab Albert Zsolt - cercetător ştiinţific I
Kiss Tamás - cercetător ştiinţific I
Kozák Horaţiu Iuliu - cercetător ştiinţific III
Könczei Csongor - cercetător ştiinţific II
Lăcătuş Crăciun Ioan - asistent de cercetare
Peti Lehel - cercetător ştiinţific I
Székely István Gergő - cercetător ştiinţific II
Toma Stefánia - cercetător ştiinţific III
Veress Ilka - cercetător ştiinţific III
Adriana Cupcea - cercetător ştiinţific II

În cadrul acestui compartiment funcţionează 20 de cercetători, coordonaţi de către un responsabil numit de către preşedinte.

Angajaţii Compartimentului de studii, analiză şi cercetare sunt responsabili pentru:

  • elaborarea studiilor, cercetărilor, recenziilor în domeniul cercetării minorităţilor naţionale;
  • coordonarea cercetărilor pe domenii specific;
  • elaborarea proiectelor de cercetare şi depunerea propunerilor de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;
  • păstrarea şi dezvoltarea legăturilor cu diferite organizaţii ale minorităţilor naţionale,
    promovarea schimbului de experienţă cu alte instituţii de cercetare;
  • redactarea buletinelor informative şi a rapoartelor de cercetare;
  • participarea la conferinţe şi manifestări cultural ştiinţifice;
  • reprezentarea şi promovarea intereselor şi imaginii Institutului.