Palatele ţigăneşti. Arhitectură şi cultură

Abstract

„Palatul ţigănesc”, cum este numit un anumit tip de obiect arhitectural in România, a apărut în ultimii 15 ani şi reprezintă un interes aparte prin suprapunerea unui stil identificabil ca fiind distinct faţă de orice alt gen de arhitectura practicată în România, cu identitatea unui grup etnic care nu a cunoscut viaţa sedentară decât relativ recent. Dacă în prima fază, formele si culorile sunt cele care ne atrag atenţia asupra fenomenului, pe măsură ce începem să-l aprofundăm, aspectele legate de identitatea culturală devin tot mai importante şi ne fac să înţelegem repede că numai o analiză interdisciplinară poate oferi instrumentele necesare pentru a ajunge la un raţionament dincolo de judecăţi de valoare formulate din perspectiva unei superiorităţi culturale prea puţin dovedite în ultimii 15 ani de tranziţie.

Download