Evoluţia populaţiei maghiare din România. Rezultate şi probleme metodologice. Evolution of the Hungarian Population from Romania. Results and Methodological Problems

Abstract

Studiul de faţă îşi propune să prezinte evoluţia pe regiuni a populaţiei maghiare din România. Astfel sunt prezentate în detaliu rezultatele studiului şi problemele metodologice care au apărut ca urmare a aplicării metodelor demografice standard la populaţii minoritare (în cazul de faţă, populaţia maghiară).

Download