Semantică socială şi etnicitate. O tipologie a modurilor identitare discursive în România

Studiul de faţă intenţionează să recompună un tablou al relaţiilor interetnice din România pornind de la câteva anchete sociologice realizate pe parcursul anilor de către Centrul de Cercetare a RelaţiilorInteretnice (CCRIT), Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală împreună cu Metro Media Transilvania (CRDE şi MMT) şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN). Deşi derulate în contexte şi cu obiective diferite, anchetele - la care autorul studiului de faţă a participat fie în calitate de realizator, fie de consultant - au avut, toate, un numitor comun: ele radiografiau climatul interetnic din România plecând în esenţă de la imaginile în oglindă pe care şi le contrapuneau unul altuia principalele grupuri etnice (români, maghiari şi romi, în principal). Depăşind un anumit nivel de descriptivism empirist, specific primelor tentative de sintetizare a datelor culese pe teren, studiul îşi propune să ofere o sinteză a principalelor atitudini şi orientări ale populaţiei României pe baza elaborării unei tipologii a atitudinilor şi discursuri ideal-tipice, corespunzătoare unor segmente sociale distincte. Demersul înglobează acele date longitudinale care permit o abordareunitară, bazată pe continuitate, ce consemnează aspecte esenţiale şi relevante pentru poziţionarea subiecţilor în câmpul interetnicităţii. 

Download